Tekniske budgetter


Tekniske budgetter er en vigtig del af den samlede økonomistyring og en forudsætning for udarbejdelse af et så korrekt likviditetsbudget som muligt.


Udarbejdelse af tekniske budgetter giver tillige god lejlighed til at vurdere og analysere svineproduktionens indtjeningspotentiale og omkostningsstruktur.


Fastsættelse af budgetforudsætningerne kan være behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor de realiserede resultater sandsynligvis vil afvige fra de budgetterede.

Til afhjælpning af dette problem er beregning af følsomhedsanalyser på de vigtigste parametre såsom notering, foderpris, effektivitet m.v. et vigtigt supplement til det tekniske budget.


Ring gerne for nærmere aftale vedrørende udarbejdelse af budget.