E-kontrol og opfølgning


Konsekvent styring af besætningens resultater i form af E-kontrol samt opfølgning herpå er vigtige parametre for til stadighed at være så tæt som mulig på de opstillede målsætninger for besætningen.


Dette være sig såvel produktionstekniske som økonomiske målsætninger, som fastsættes ud fra individuelle forudsætninger og vurderinger i den enkelte besætning.


En omhyggelig fastsættelse af realistiske og ambitiøse målsætninger for besætningen, er afgørende for succesraten for at nå de opstillede mål, og dermed bl.a. også for den fortsatte motivation for at nå nye målsætninger.


E-kontrollens afdækning af stærke og svage sider i besætningen giver forbedrede muligheder for sætte ind præcist på de områder, der forventelig vil give des største produktionsøkonomiske gevinster.