Produktionsøkonomi


Optimal produktionsøkonomi har for det meste en tæt sammenhæng med gode produktionsresultater.

Dog er der som  bekendt andre faktorer end produktionsresultaterne, som har en afgørende indflydelse på produktionsøkonomien, såsom stykomkostninger samt de faste omkostninger.


Erfaringsmæssigt kan det være formålstjenlig, med mellemrum, at få disse omkostninger synliggjort og analyseret for at konstatere, om der her skulle være et uudnyttet økonomisk potentiale.


Omlægning af produktionen kan også være en mulighed for at optimere det økonomiske udbytte.