APV-rådgivning


Alle virksomheder med ansatte skal ifølge lovgivningen udarbejde en skriftlig APV og sørge for at denne løbende ajourføres.


APVén er virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse alle arbejdsmiljørelaterede spørgsmål og problemstillinger.


Ved konstaterede problemer i arbejdsmiljøet laves skriftlig handlingsplan for problemets løsning, med angivelse af tidsramme for hvornår problemet forventes løst og hvem der er ansvarlig for opfølgning m.v.


APVén skal som minimum revideres hver tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocessser, som har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet.


I forbindelse med besøg vedrørende APV gennemgås bedriften med "arbejdstilsynets briller" og der udarbejdes komplet arbejdsmiljørapport, hvor relevante spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø er beskrevet med angivelse af aftalte løsningsforslag.


Ring gerne for nærmere aftale verørende gennemgang af bedriftens arbejdsmiljø m.v.