5 og 10 års beholderkontrol


5 og 10 års beholderkontrol udføres til konkurrencedygtige priser og på tidspunkt der passer jer bedst.


Efter at kontrollen er gennemført udarbejdes tilstandsrapport, som tilsendes kommunen med kopi til ejer.


Er der flere beholdere der skal kontrolleres samtidig gives rabat på de efterfølgende.


Inkluderet i prisen er:


  • kørsel
  • uvildig kontrol af gylletank for tæthed
  • afrensning af kabellåse og smøring/rustbeskyttelse 
  • mindre reparationer af kabelbeskyttelse (større 75 kr. pr. stk.)
  • udarbejdelse af tilstandsrapport og tilsendelse til kommune m.v.


Priser:


  • 1. beholder                           2250 kr. 
  • Efterfølgende beholdere      1750 kr.


Ring gerne for nærmere aftale om tidspunkt for kontrol m.v.


Fra 2013 er "Bekendtgørelsen om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft" ændret, så der nu stilles krav om at beholdere beliggende inden for 100 m fra åbne vandløb eller søer over 100 m2 skal kontrolleres hvert 5. år.


Øvrige krav vedr. barriere, alarm og terrænændring jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 a


Beliggenhed                                     Barriere           Alarm             Terrænændring

I risikoområde 1)

(< 100 meter fra åbne vandløb             Ja                     Ja

og søer (> 100 m2))


I risikoområde 1)                                                         Ja                       Ja

(> 100 meter fra åbne vandløb

og søer (> 100 m2))


Udenfor risikoområde 1)                                              Ja

(< 100 meter fra åbne ser og

vandløb)


1)

Område hvor terræn skråner med  mere end en gennemsnitlig hældning på 6 grader fra beholder mod vandløb og sø med mere end 100 m2.