Produktionsrådgivning


Konstant fokus på veldefinerede realistiske målsætninger og stram styring mod de fastsatte mål er af vital betydning for at udnytte besætningens fulde potentiale.


Et af de vigitige fokusområder er foderforbruget hos såvel søer, smågrise of slagtesvin.


For søernes vedkommende ses ofte store forskelle mellem besætninger, hvor bl.a. forskellige foderstrategier kan være en del af forklaringer.


Hos slagtesvinene er det afgørende med et konstant lavt foderforbrug, da dette her har en forholdsmæssig stor betydning for dækningsbidragets størrelse.


Ud over foderet er der mange andre fokusområder, der ligeledes hele tiden skal være stram styring omkring for at sikre en optimal produktionsøkonomi.